BIỂU PHÍ

Hạn Mục Biểu Phí
Tạo Tài Khoản Miễn phí
Chuyển Tiền Miễn phí
Nạp Tiền Miễn phí
Rút Tiền Phí Dịch Vụ Phí Ngân Hàng
2% Số Tiền Muốn Rút ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu : 10,500 VNĐ đến 500,000 VNĐ
DAB - Ngân Hàng TMCP Đông Á : 5,500 đến 300,000 VNĐ
CTG - Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam : 1,100 đến 3,300 VNĐ
VCB - Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam : 3,300 VNĐ
CARD - Thẻ ATM Nội Địa : 11,000 VNĐ